بیمه آسماری - بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

آرامش و آسودگی در سفر با بیمه نامه مسافرتی آسماری

بیمه نامه مسافرتی آسماری شامع جامع ترین پوشش ها برای سفری راحت به سراسر نقاط جهان می باشد.

1/ پرداخت هزینه های پزشکی، جراحی، داروخانه و بیمارستان

2/ پرداخت هزینه های فوریت های پزشکی و دندانپزشکی

3/ پذیرش و انتقال پزشکی بیمار به نزدیکترین مرکز درمانی یا بازگرداندن وی به ایران، تحت مراقبت های پزشکی

4/ پوشش هزینه دعاوی قانونی مطابق مفاد قرارداد

5/ کمک رسانی برای به دست آوردن مدارک مسافرتی در صورت سرقت یا مفقود شدن آن ها

6/ بازگردان کودکان همراه در صورت فوت، انتقال پزشکی یا بستری بیمه شده

7/ پرداخت هزینه عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان

8/ بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت به هر علت بیمه شده در طول مسافرت

9/ پوشش بار مسافر

10/ پوشش تأخیر پرواز

جهت تهیه بیمه نامه مسافرتی آسماری می توانید با ارائه رونوشت گذرنامه به عوامل فروش شرکت بیمه آسماری شامل کلیه شعب و نمایندگی های این شرکت همچنین دفاتر خدمات مسافرتی طرف قرارداد این شرکت بیمه نامه مورد نظر خود را با توجه به طرح های ارائه شده ذیل تهیه نماید:

طرح 1: کشورهای عضو شینگن با سقف تعهدات پزشکی 30,000 یورو

طرح 2: کشورهای عضو شینگن با سقف تعهدات پزشکی 50,000 یورو

طرح 3: کشور عربستان سعودی (سفر حج) با سقف تعهدات پزشکی 10,000 یورو

طرح 4: کشورهای خاورمیانه و آفریقا و ترکیه با سقف تعهدات پزشکی 10,000 یورو

طرح 5: کشورهای عربی (بحرین، کویت، عمان، عربستان صعودی، قطر و امارات متحده عربی) با سقف تعهدات پزشکی 10,000 یورو

طرح 6: همه کشورهای جهان با سقف تعهدات پزشکی 50,000 یورو

طرح 7: همه کشورهای جهان غیر از آمریکا، کانادا و ژاپن با سقف تعهدات پزشکی 50,000 یورو

چگونه بیمه شده باید درخواست کمک کند؟

در صورت نیاز به فوریت های پزشکی و سایر خدمات تحت پوشش، بیمه شده یا همراه وی با مرکز امداد که بصورت 24 ساعته فعال است تماس حاصل نموده، نام، شماره بیمه نامه، شماره گذرنامه و نوع کمک مورد درخواست را اعلام نماید.