بیمه آسماری - بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی یکی از قدیمی ترین رشته های بیمه ای است. اهمیت این بیمه تا آنجا است که در کشورهای توسعه یافته، تقریباً هیچ دارایی یا مالی را نمی توان یافت که تحت پوشش بیمه های آتش سوزی نباشد. در بیمه آتش سوزی، اموال و دارایی های مختلف، در برابر خطرات آتش سوزی، انفجار، صاعقه تحت پوشش قرار می دهد.

خطرات تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی

الف) خطرهای اصلی

 • آتش سوزی

 • انفجار

 • صاعقه

ب) خطرهای تبعی (اضافی)

 • سیل و طغیان آب دریاها و رودخانه ها

 • زلزله و آتشفشان

 • طوفان، تندباد و گردباد

 • سقوط هواپیما، هلیکوپتر یا قطعات آن ها

 • ترکیدگی لوله های آب

 • ضایعات ناشی از برف و باران

 • سرقت با شکست حرز

 • شکست شیشه

 • انفجار ظروف تحت فشار صنعتی

 • هزینه های پاکسازی و جمع آوری ضایعات ناشی از خطرهای مشمول بیمه

پوشش هر یک از این خطرات اضافی (تبعی) منوط به داشتن پوشش خطرات اصلی می باشد. با توجه به گستره فعالیت ها و تقاضاهای بازار، شرکت بیمه آسماری اقدام به ارائه انواع بیمه نامه های آتش سوزی در قالب های زیر و با شرایط متناسب با ماهیت فعالیت ها نموده است:

بیمه نامه آتش سوزی صنعتی (مختص انواع فعالیت های صنعتی)

در این بیمه نامه، تمامی ریسک های صنعتی، نظیر کارخانه ها تحت پوشش قرار می گیرند. دارایی ها و اموالی که در یک کارخانه می توان بیمه نمود شامل ساختمان ها، ماشین آلات، تأسیسات موجودی مواد اولیه و ساخته شده، ابزار آلات و تجهیزات، اثاثیه ثابت و لوازم اداری و غیره می باشد.

بیمه نامه آتش سوزی غیرصنعتی (تجاری)

در نوع عمومی بیمه نامه های غیرصنعتی، کلیه مراکز تجاری از قبیل فروشگاه ها، کارگاه ها، تعمیرگاه ها، مراکز تفریحی، ورزشی و ... تحت پوشش قرار می گیرد. گفتنی است که دامنه بیمه نامه های تجاری، گسترده تر از بیمه نامه های دیگر می باشد.

بیمه نامه های آتش سوزی انبارهای نگهداری کالا (عمومی و اختصاصی)

الف) بیمه نامه آتش سوزی با مبلغ بیمه شده ثابت

در این بیمه نامه، خسارت های ناشی از آتش سوزی براساس مبلغ مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذاران نسبت به سال بیمه شده جبران خواهد شد.

ب) بیمه نامه اظهار نامه ای (شناور)

پیچیدگی فعالیت ها و تنوع واحدهای صنعتی و حجم مبادلات و کالاهایی که هر روزه به انبار وارد یا خارج می گردد، همچنین تورم و افزایش قیمت ها در مدتی کوتاه، باعث شده که صاحبان صنایع و کالا آنها را به گونه ای بیمه نمایند که در صورت وقوع آتش سوزی سرمایه آنها به ارزش روز بیمه شده باشد. با تعیین حداکثر سقف مورد تعهد و اعلام موجودی به طور ماهیانه یا سه ماه یک بار با توافق بیمه گذار و بیمه گر می توان از پوشش مناسب و مطمئن تری استفاده کرد. در این گونه بیمه نامه بیمه گر می تواند حق بیمه موقت را بر مبنای 75 یا 100 درصد حق بیمه سالانه محاسبه و منظور نماید و در پایان مدت بیمه نامه حق بیمه قطعی با توجه به شرایط بیمه نامه و اظهارنامه های ارسالی بیمه گذار محاسبه می گردد.

انواع بیمه نامه های آتش سوزی منازل مسکونی

الف) منازل مسکونی

موارد تحت پوشش این نوع بیمه نامه شامل ساختمان، تأسیسات و اثاثیه موجود در منازل مسکونی به همراه مشاعات و مشترکات آن ها می باشد.

ب) مجتمع مسکونی

این نوع بیمه نامه تنها برای مجتمع های مسکونی بیش از 15 واحد صادر می شود و ارزش اعیانی کلیه واحدها (در متراژ مختلف) و مشاعات آن ها از قبیل سرایداری، پارکینگ، ساختمان انبارها، تأسیسات مشترک شامل موتورهانه، چیلر و آسانسورها را تحت پوشش بیمه آتش سوزی و خطرهای اضافی قرار می دهد.

ج) جامع منازل مسکونی

در بیمه نامه های جامع منازل مسکونی، خسارت های ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل، طوفان، زلزله، ترکیدن لوله ها، سقوط هواپیما، هلیکوپتر، سرقت با شکست حرز و برخورد وسیله نقلیه تحت پوشش قرار می گیرد.