بیمه آسماری - سايه ترامپ بر فعاليت بيمه گران خارجي در ايران

سايه ترامپ بر فعاليت بيمه گران خارجي در ايران

طبق اين گزارش، پيروزي تعجب برانگيز دونالد ترامپ در انتخابات ماه گذشته ايالات متحده آمريكا بار ديگر باعث شد تا اعتماد به بازار بيمه حمل و نقل دريايي با ايران زير سايه ترديد قرار بگيرد؛ اعتمادي كه پس از بازسازي روابط تجاري با تهران تقويت شده بود.شركت هاي بيمه خارجي فعال در ايران در هراسند كه با آغاز رياست جمهوري «دونالد ترامپ» رئيس جمهوري منتخب آمريكا، آنان نتوانند به فعاليت هاي خود در اين كشور ادامه دهند.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از سایت تخصصی صنعت بیمه ، منا اینشورنس ريويوگفت : شركت هاي بيمه خارجي كه پس از توافق هسته اي تهران با قدرت هاي غربي وارد بازار ايران شدند، اكنون نگران آن هستند كه با آغاز كار دولت ترامپ، توافق صورت گرفته در سال 2015 ميلادي تحت سرپرستي «باراك اوباما» رئيس جمهوري كنوني آمريكا، در معرض خطر قرار بگيرد و آنان نتواند به فعاليت خود ادامه دهند.

طبق اين گزارش، پيروزي تعجب برانگيز دونالد ترامپ در انتخابات ماه گذشته ايالات متحده آمريكا بار ديگر باعث شد تا اعتماد به بازار بيمه حمل و نقل دريايي با ايران زير سايه ترديد قرار بگيرد؛ اعتمادي كه پس از بازسازي روابط تجاري با تهران تقويت شده بود.

با اين پيروزي كارگزاران و بيمه گران بارديگر اشتياق خود را براي سرمايه گذاري در ايران از دست دادند و عمده دليل مطرح شده از سوي آنان سياست هاي دولت آتي آمريكاست. در حقيقت آنان مي ترسند كه ترامپ سياست تندي را در قبال ايران در پيش بگيرد و توافق هسته اي با ايران را كه منجر به لغو تحريم ها و تسهيل روابط تجاري با تهران شده بود، باطل كند.

اين در حالي است كه بخش صنعت دريايي جهان خواهان ورود به اين بازار ايران به عنوان بخش اصلي اقتصادي اين كشور است و پس از لغو تحريم ها اين شركت ها به شدت به دنبال سرمايه گذاري در اين بخش ها بودند. اما اكنون اين اشتياق به شدت كاهش پيدا كرده است.

طبق گزارش، شركت خدمات اطلاعاتي "اكسو اينشورنس"، ايران بزرگترين بازار بيمه غيرعمر در خاورميانه را در اختيار دارد و در سطح جهان نيز در رتبه بيست و نهم جاي دارد. در اين گزارش آمده است، درآمد حق بيمه از بازار بيمه غيرعمر ايران در سال 2014 و 2015 ميلادي حدود 22.6 درصد رشد داشته است.

اين در حالي است كه پيش از اعمال تحريم ها، توسعه اقتصادي در اين كشور بيش از نرخ تورم بوده است.

يكي از كارگزاران بورس لندن در اين باره گفت: حتي پس از لغو تحريم ها نگراني براي سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل دريايي ايران وجود دارد. لندن در اين زمينه بسيار محتاطانه گام بر مي دارد و در هراس است تا تحريم ها ناگهان دوباره اعمال شوند.

او ادامه داد: نتيجه انتخابات در آمريكا اين خطر را پررنگ تر كرده است و بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه سياست ترامپ در قبال كشورهاي مسلمان بسيار افراطي باشد و اين موضوع دوباره ايران را در مقابله با كشورهاي غربي قرار دهد