بیمه آسماری - ماده 93 حقوق شهروندی : لزوم حمایت دولت از حقوق بیمه‌شدگان و نظارت بر فعالیت بیمه گران

ماده 93 حقوق شهروندی : لزوم حمایت دولت از حقوق بیمه‌شدگان و نظارت بر فعالیت بیمه گران

ماده 93 حقوق شهروندی اذعان دارد : دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌کند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و بهبود سازوکارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.

به گزارش ریسک نیوز، رونمایی از منشورحقوق شهروندی امروز دوشنبه در مراسمی در تهران و با حضور حسن روحانی رئیس جمهور انجام شد.

 
رییس جمهور در سخنرانی خود در این مراسم گفت: امروز بسیار خوشحالم که با رونمایی از حقوق شهروندی یکی از وعده‌هایم تحقق پیدا کرد.

رئیس جمهوری پس از رونمایی از منشور حقوق شهروندی، بیانیه‌ای را در تبیین حقوق شهروندی اعلام  و دستوراتی را به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد.