بیمه آسماری -

نمایندگان آسماری

ردیف نام و نام خانوادگی شعبه کد نماینده تلفن
1 سیده سپیده شکرالهی اروند 1152 09165849797
2 فایز سعدونی اروند 1186 09120885893
3 جاسم قریب اروند 1171 09167204135
4 بهنام سهرابي نيا اروند 1151 09120844735
5 عباس آذری نجف آبادی اروند 1331 06153507234
6 حميده باوي اروند 1121 09167030584
7 حسين جابري فرد اروند 1122 09169344740
8 اشرف کامروا فر اروند 1127 09169021106
9 الناز کياني اروند 1108 09160422440
10 جلال جلیلیان اروند 1148 09166301949
11 هايده صلبوخي اروند 1140 09166346947
12 فاطمه بري اروند 1136 09163301208
13 سحر دهناوي اروند 1123 09106463186
14 عاطفه مرزوق پور اروند 1037 09166334762
15 سید نادر ادریس پور اروند 1163 09334193033
16 مقدسه قاید زاده اروند 1149 09166833802
17 منوچهر زمانی زاده اروند 1179 09166221195
18 رقیه بختیاری پتکان قشم 1165 0939055679
19 معصومه پيري قشم 1126 09176110918
20 محمود عبدي زاده رمچاهي قشم 1117 09175504941
21 ناهيد ديرستاني قشم 1128 09170311411
22 حميد اکبري قشم 1118 09171558095
23 غلامحسین محمدی عالی بری قشم 1129 09176928455
24 سيد محمد مهدي پيرزنده قشم 1019 09171610713
25 احمد مدبري قشم 1018 09173631200
26 شعبه قشم قشم 7882 ٠٩١١٨٠٨٩٠٠٦
27 مجيد کيا قشم 1096 09121109664
28 نسيم نوبهار قشم 1068 09173634964
29 محمد نور زارعي قشم 1017 09173694759
30 رسول هلالي قشم 1020 09354261190
31 حسين مفيدي قشم 1075 09177638322
32 موسي قويدل قشم 1074 09173633623
33 يوسف احمدي قشم 1067 09177632584
34 احمد نوربخش قشم 1069 09173630291
35 حامد پررنگ ديرستاني قشم 1066 09176946280
36 شهرزاد عسگر پور انزلی 1081 09113977611
37 هامون آباد انزلی 1143 09113333769
38 ليدا هوشيار نو اسطلي انزلی 1059 09211721614
39 مليحه کوشايي پور کیش 1049 09347689864
40 کارگر شهر آبادي کیش 1047 09347691557
41 عليرضا صحرا نورد کیش 1003 09347695352
42 حسين حميدي کیش 1001 09347693506
43 ساناز برومند کیش 1004 09347685344
44 فخري خضايي کیش 1002 09347694099
45 بابک باقري کیش 1050 09347691388
46 سید سجاد مصطفائی ارس 1188 09149630728
47 حدیث سهیلی ارس 1189 09039147417
48 مظاهر عیسی وند ارس 1178 09144512724
49 اعظم ملک پور باروق ارس 1174 09144511529
50 عیسی سیفی ارس 1177 09149917492
51 احسان مرادی دالوند ارس 1173 09121594399
52 پریسا موسوي ارس 1012 09127781367
53 عراز محمد پنق ساری 1168 09111700292
54 شیوا شیخ ساری 1187 09112778115
55 عبدالله اسلامی ساری 1170 0919798131
56 مختار کتال ساری 1162 09127756072
57 علي اکبر خرمي ساری 1114 09113210771
58 بابک تقوي خليل آباد ساری 1099 09016975382
59 سيمين صبوريان جويباري ساری 1138 09119593110
60 محمدجواد قلي پور ساری 1113 09016774050
61 نادعلي محروق ساری 1022 09112576418
62 معصومه زنکنه ساری 1060 09114577004
63 محسن اکبری بوشهر 1185 09120933486
64 سنا یگانه بوشهر 1190 09170417467
65 محمد کشاورز خوب بوشهر 1182 09179414787
66 طاهره غلامي زاده بوشهر 1133 09039871461
67 فاطمه نصيري بوشهر 1141 09179215081
68 فرزانه مسائلي بوشهر 1131 09134015239
69 محمدرضا پورباقر بوشهر 1159 09122780960
70 ساحل نخعی بوشهر 1160 091717053161
71 نرگس برقیان پور دشتی بوشهر 1161 09173730701
72 مهدی بهزادی قنات سامان بوشهر 1166 09120718399
73 مهدی زارع بوشهر 1167 09179925049
74 علی دهقانی بوشهر 1154 09177716682
75 الهه آب شیرینی بوشهر 1157 09172685279
76 مجید مجیدی وش بوشهر 1169 09121181980
77 بیتا احمدی بوشهر 1183 09179240866