بیمه آسماری -

اطلاعیه مربوط به نمایندگی

شرکت بیمه آسماری به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات بیمه ای خود از متقاضیان واجد شرایط دریافت نمایندگی دعوت به همکاری می نماید.

به منظور ثبت نام فرم درخواست نمایندگی را تکمیل نموده و به آدرس : info@asmari-insurance.ir ارسال نمایید.

قابل ذکر است تکمیل درخواست به منزله موافقت شرکت با اعطای نمایندگی نمی باشد.