عضوهیئت مدیره شرکت بیمه آسماری بیان کرد:  برای بهبود توانگری شرکت های بیمه شرایط بازار باید آماده باشد و تولید شرکت های بیمه ای بالا رود زمانیکه تولید بالا می رود منافع، ذخائرو توانگری مالی شرکت ها بالا می رود.

آیت کریمی در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: در حال حاضر بزرگترین شرکت بیمه در ایران ازنظرتوانگری مالی در رتبه پایین تر از بخش خصوصی قراردارد درصورتیکه درست ترین شرکت خاورمیانه بوده وهست این شرکت تعهدات زیادی را می پذیرد که حق بیمه های آن ها هم موقع وصول نمی شود واصل بر این بوده بیمه نامه هایی را عرضه می کند که برای بخش خصوصی جذابیتی ندارد.

وی ادامه داد: برای افزایش توانگری شرکت های بیمه ای، بازارسرمایه باید متنوع شود تا شرکت های بیمه ای برای ذخایر خود  بتوانند فرصت های سرمایه گذاری متنوعی داشته باشند در 15 تا 20 سال گذشته بیمه گران در دنیا به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاریها به تنهایی جوابگوی زیان بیمه گری نیست.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری بیان کرد: سود بیمه گران ازعملیات مستقیم واتکایی نبود بلکه ازسرمایه گذاریهایی که انجام می دادند بود و بعد ازبحران درآمریکای شمالی و اروپای غربی که با ورشکستگی بزرگترین شرکت بیمه عمر دنیا در امریکا به پایان رسید به این نتیجه رسیدند که عملیات بیمه گری باید خود را از نظر فنی تامین کند.

کریمی افزود: درشرکت های بیمه صدور، خسارت ودرآمد حق بیمه باید هم ترازباشند و 5 تا 10 درصد هم سودبیمه گری عاید شرکت های بیمه شود.

وی عنوان کرد: تنوع فرصت های سرمایه گذاری اندک وموقعیت آنها برای شرکت های بیمه جالب نیست زیرا شرکت های بیمه  به دلیل نیاز به نقدینگی وارد سرمایه گذاریهای خیلی بلندمدت نمی شوند.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری تصریح کرد: سرمایه تا 40 درصد باید نقد یا قابل تبدیل به نقد باشد وشرکت های بیمه نمی توانند میزان بالایی از سرمایه خودرا در بازار سهام وارد کنند زیرا عملیات بیمه گری خود دارای ریسک است و بازار سهام می شود ریسک دوم.

کریمی اظهار کرد: دلیل اینکه شرکت های بیمه علی رغم زیان ده بودن بیمه نامه خودرو در این زمینه فعالیت می کنند این است که بازار خودرو یک بازاراجباری است و دلیل دیگر این که بازار بزرگی است و قانون اعداد بزرگ در بیمه نامه اتومبیل می تواند پیاده شود

وی ادامه داد: بخصوص بیمه نامه شخص ثالث که  اجباری و ناشی ازقانون است  بنابراین بیمه نامه شخص ثالث قابل فسخ نیست وبرای شرکت بیمه یک مزیت بزرگ دارد که یک جریان نقدینگی روزمره به شرکت می آورد بنابراین می تواند  ذخائر خود را در پروژه های دیگر سرمایه گذاری کند که هزینه های روزانه و جزئی با آن بر طرف می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری گفت: عمده محصولات بیمه ای موجود در بازار همان محصولاتی هستند که در گذشته عرضه می شده اند سال های گذشته به دلیل اینکه ماشین آلات و کارخانجات نو بودند تولیدیهاسرمایه های خود را بیمه می کردند و بیمه گزار توان پرداخت حق بیمه داشت شرکت های بیمه هم خسارت را پرداخت می کردند.

کریمی بیان کرد: در حال حاضرماشین آلات کارخانجات مستهلک شده و صنعت بیمه با احتیاط بیمه می کند و نرخ مناسب اعمال نمی شود شرکت های بیمه ی نوپا هم توان عرضه محصولات جدید را ندارند برای عرضه محصول جدید ابتدا باید نیاز بازار ارزیابی و شناسایی بعد محصول  طراحی شود.

وی عنوان کرد: بازار در حال حاضر نیاز به محصولات جدید ندارد زیرا توان مالی تولید کنندگان  پایین است وسیستم های بیمه ای که به نفع بیمه گزاربیمه نامه صادر کنند وجود ندارد و همچنان براساس سرمایه بیمه نامه صادر می شود.

عضو هیئت مدیره شرکت بیمه آسماری افزود: تخصص بیمه گران باید بالا رود و کارشناسان آموزش های درست ببینند در حال حاضر بیمه نامه های عمری که توسط شرکت های بیمه ای عرضه می شود دارای مزیت نسبی برای جامعه بیمه گزاران نیست و همان بیمه نامه های سنتی است که  به آن بیمه نامه های عمرو سرمایه گذاری اضافه شده است اما سرمایه گذاری یک انتخاب  نیست.

کریمی گفت: در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته بیمه نامه های عمر وسرمایه گذاری با حق انتخاب می فروشند و بیمه گزار انتخاب می کند که سرمایه خودرا درکدام شاخه سرمایه گذاری کند اما ما این را عرضه نمی کنیم و شرکت های بیمه ای باید طبق آئین نامه سرمایه گذاری ذخائر، سرمایه گذاری کنند.

وی ادامه داد:یک درصدی را باید در تولیدی و یک درصد رادرمسکن و..سرمایه گذاری کرد ولی عملا این بازارها مشخص شده نیست سرمایه گذارهم که شرکت بیمه است می ترسد سرمایه خودرا در این بازارها ببرد زیرا شرکت بیمه هرروزه نقدینگی لازم دارد کار بیمه گری کار روزمره است ضمن اینکه بیمه گر برنامه کوتاه مدت و میان مدت وطولانی مدت دارد.

عضوهیئت مدیره شرکت بیمه آسماری اظهارکرد: برخی آئین نامه ها برای شرکت های بیمه ای دست و پا گیر می شود مصوباتی قابل اجرا هستند که شرکت های بیمه بتوانند از ظرفیت بیمه گری خود استفاده کنند دلیل عمده این موضوع که  برخی از شرکت های بیمه قادر به اجرای بعضی از مصوبات شورایعالی بیمه نیستند  نداشتن تخصص و تجربه برای اجرای مصوبات است.

کریمی بیان کرد: درحال حاضر در شرکت های بیمه ای  دانش و تخصص کم است و تصدی مشاغل عمدتا در اختیاراشخاصی است که تجربه و دانش کافی را ندارند و سرمایه گذاری با سهام داری تقریبا یکی شده است در صورتیکه مدیریت شرکت بیمه باید دست افراد تحصیل کرده و دارای تجربه خود رشته های بیمه ای باشد.

وی عنوان کرد: اگر شرکت های بیمه ای را بررسی کنید بسیاری از اعضای هیئت مدیره واجد شرایط نیستند زیرا در آئین نامه ها به ظرفیت و پتانسیل و تعداد آدم های متخصص بازار توجهی نشده است اداره شرکت باید توسط افراد با صلاحیت که شرایط لازم را دارند انجام شود.