Project Description

بیمه مازاد هزینه های درمان

در حال تکمیل محتوی …

تماس با کارشناس
استعلام نرخ بیمه

مزایا

  1. بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان می تواند به انتخاب بیمه شده مبلغ هزینه درمانی مازاد بر پوشش بیمه گر پایه را پوشش دهد
  2. حتی اگر شما پوشش بیمه دیگری نداشته باشید می توانید از این بیمه استفاده نمایید
  3. پرداخت هزینه های زایمان و سزارین تا میزان تعیین شده
  4. بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان روش مناسبی برای بیمه های گروهی کارکنان می باشد که مایل به داشتن سقف بیمه ای بیشتر از آنچه بیمه گروهی پوشش می دهد هستند.
  5. پ بیمه انفرادی مازاد هزینه درمانی برای صندوق های درمان نیز به کار می رود

چگونه بیمه شویم؟

  • پرسشنامه را کامل نموده و آن را امضاء نمایید.
  • در صورت نیاز در وقت تعیین شده چکاپ پزشکی خود را انجام دهید
  • از اول ماه بعد بیمه شوید

پاسخ به پرسش های متعارف

1/ بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان چیست؟
بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان مابه التفاوت هزینه های بیمارستانی را که متجاوز از مبلغ مشخصی باشد پرداخت می کند برای مثال ممکن است بیمه فعلی شما حداکثر تا مبلغ پنج میلیون تومان را پرداخت نماید و شما مایل باشید در صورت افزایش هزینه های درمان بیمارستانی مابه التفاوت آن را از بیمه گر انفرادی خود دریافت کند.

2/ آیا نیاز به چکاپ پزشکی برای این بیمه هست؟
از مزایای این بیمه نامه، میتوان به عدم نیاز به چکاپ پزشکی اشاره کرد.

3/ معمولاً بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان از چه سقفی به بالا را پوشش می دهد؟
از سقف پنجاه میلیون ریال به بالا را می توان توسط این بیمه پوشش داد.

4/ آیا در مواردی که بیمه گروهی یا انفرادی فعلی تحت پوشش نیست در بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان پوشش دارد؟
بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان معمولاً شامل استثنائات بیمه های درمان دیگر نیز می باشد و هزینه های غیرقابل پرداخت سایر بیمه ها را در بر نمی گیرد لیکن چنانچه مبلغ هزینه بیشتر از سقف بیمه های فعلی شما باشد آن را پوشش می دهد.

5/ آیا به بیمارستان های خاصی باید مراجعه نمود؟
بیمه شده در انتخاب بیمارستان مجاز می باشد و معمولاً اکثر بیمارستان های کشور تحت پوشش است لیکن در موارد استثناء مطالق تعرفه بیمارستان های طرف قرارداد هزینه را پرداخت می نماید.

6/ آیا بیمه انفرادی مازاد فرانشیز دارد؟
بیمه انفرادی مازاد هزینه درمان فرانشیز ندارد.

7/ اعضای خانواده به چه صورت بیمه می شوند؟
برای هر یک از اعضای خانواده بیمه نامه جداگانه ای صادر می شود.

8/ تا چه سنی می توان بیمه شد؟
حداکثر سن بیمه شده در زمان صدور بیمه نامه نباید از 60 سال تجاوز نماید، لیکن درصورت تمدید بیمه نامه تا سن 65 سالگی می توان بیمه شد.

9/ آیا زایمان پوشش دارد؟
در صورتی که شروع بارداری پس از شروع بیمه باشد زایمان پوشش دارد.

10/ مطالب مهم دیگری هست که باید بدانیم؟
مهم ترین مطلب کتمان حقایق در مورد سلامتی شما درزمان تکمیل پرسشنامه می باشد زیرا به موجب قانون بیمه در این صورت هیچگونه غرامتی پرداخت نخواهد شد