Project Description

بیمه دندانپزشکی

در حال تکمیل شدن میباشد

تماس با کارشناس
استعلام نرخ بیمه

مزایای بیمه دندان پزشکی

  1. استفاده از کلینیک ها و مطب های دندانپزشکی بیمه آسماری
  2. دسترسی به کلینیک های شبانه روزی برای موارد اورژانس
  3. پرداخت هزینه دندانپزشکی در موارد حادثه
  4. امکان استفاده از سایر دندانپزشکان
  5. پرداخت مستقیم هزینه ها به دندانپزشکان طرف قرارداد
  6. دسترسی آسان و گرفتن نوبت از طریق معرفی بیمه گر

چگونه بیمه شویم؟

  • فرم پیشنهاد را کامل و امضا کنید.
  • در وقت تعیین شده چکاپ دندانپزشکی خود را انجام دهید.
  • از اول ماه بعد بیمه شوید.

پاسخ به پرسش های متعارف

1/ بیمه دندانپزشکی چیست؟
بیمه دندانپزشکی قراردادی بین شما و بیمه آسماری می باشد که به موجب آن در صورت نیاز و رجوع به کلینیک یا مطب دندانپزشکی هزینه ها توسط بیمه گر براساس شرایط قرارداد (بیمه نامه) پرداخت می شود.

2/ آیا فقط باید به دندانپزشک در شبکه بیمه آسماری رجوع کرد؟
شما می توانید به سایر دندانپزشکان خارج از شبکه مراجعه نمایید لیکن هزینه براساس تعرفه شبکه پرداخت می شود و قبل از شروع درمان میبایستی طرح معالجه به بیمه گر ارائه شود.
3/ چه میزان از هزینه را بیمه گر پرداخت می کند؟
بیمه گر در موارد عادی تا سقف هشت میلیون و پانصد هزار ریال و در موارد حادثه تا بیست میلیون ریال پرداخت می نماید.

4/ آیا بیمه درمان فرانشیز دارد؟
از هر هزینه 35 درصد به عنوان فرانشیز در تعهد بیمه شده می باشد.

5/ آیا چکاپ دندانپزشکی لازم است؟
بیمه شده فقط یکبار میبایستی نزد دندانپزشک معتمد شرکت به هزینه خود چکاپ شود..

6/ آیا در موارد اورژانس امکان دسترسی فوری به دندانپزشک وجود دارد؟
مراکز شبانه روزی دندانپزشکی شبکه به صورت تمام وقت و 24 ساعت شبانه روز در دسترس شما می باشند.

7/ اعضای خانواده به چه صورت بیمه می شوند؟
برای هر یک از اعضای خانواده بیمه نامه جداگانه ای صادر می شود.

8/ آیا امکان فسخ بیمه نامه وجود دارد؟
شما در هر زمان که مایل باشید به شرط عدم استفاده از بیمه می توانید براساس مفاد بیمه نامه درخواست فسخ آن را بنمایید.

9/ مدت بیمه چه میزان می باشد؟
بیمه دندانپزشکی برای یک سال تمام صادر می شود ولی هر سال بیمه شده می تواند با توجه به مقررات بیمه گر بیمه خود را برای سال و سال های بعدی تمدید نماید.

10/ مطلب مهم دیگری هست که باید بدانیم؟
مهم ترین مطلب کتمان حقایق در مورد سلامتی وضعیت دندان های شما می باشد زیرا به موجب قانون بیمه در این صورت هیچ گونه غرامتی قابل پرداخت نخواهد بود