logo-sos

logo-sos

طرح‌های بیمه درمان
تکمیلی شرکتی

شرکت بیمه آسماری با همکاری سهامدار اصلی خود (شرکت کمک رسان ایران SOS) مزایای رقابتی پایداری در ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به ارمغان آورده است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بهره مندی از بیش از 2500 مرکز درمانی در سراسر کشور

 • بهترین قیمت و پوشش ها

 • فرایند پرداخت خسارت سهل و آسان و سریع

 • صدور معرفی نامه 24 ساعته در تمام روزهای سال حتی روزهای تعطیل

 • همکاری با 36 شعبه شرکت SOS در کشور

سایر مزایای بیمه آسماری عبارتست از

 • صدور بیمه نامه انفرادی برای هر فرد بصورت مجزا (ادامه بیمه نامه حتی در صورت جدا شدن فرد از شرکت)

 • سهولت صدور بیمه نامه و مراحل خرید

 • امکان پرداخت اقساطی حق بیمه

 • امکان بهره مندی از تخفیف در صورت پرداخت نقدی و یکجا

 • امکان انتخاب 2 طرح برای بیمه شدگان

 • حداقل فرانشیز

 • انتخاب پوشش های مورد نیاز شما در قالب طرح های اختصاصی

پوشش های پایه طرح های بیمه درمان شرکتی

(واحدها به ریال می‌باشد)

پوشش های اضافی بیمه های شرکتی (قیمتها به ریال است)

logo-sos

آدرس و مشخصات باجه‌ها

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱

باجه شیراز: خیابان هدایت غربی (بین بیست متری و باغشاه)، نبش کوچه ۸، پلاگ ۱۲۵
تلفن: ۳۲۳۰۴۹۳۵-۰۷۱