«آسماری»، پنج سال در قله «توانگری»

شرکت بیمه آسماری برای پنجمین سال متوالی توانست سطح یک توانگری را از آن خود کند.

به گزارش روابط عمومی بیمه آسماری پس از این که با اعلام بیمه مرکزی، شرکت بیمه آسماری توانست طی سال های 1394، 1395، 1396 و 1397 در سطح یک توانگری قرار بگیرد و نسبت توانگری بیش از 100 درصد را برای خودش ثبت کند، تازه ترین اطلاعات دریافتی نشان می دهد این شرکت در سال 1398 نیز همین موقعیت را برای خودش تثبیت کرده است.

سطح یک، بالاترین سطح توانگری است که یک شرکت بیمه می تواند دریافت کند.

 

توانگری مالی چیست؟

شورای‌ عالی بیمه در اجرای بند ۵ ماده ۱۷ و با توجه به مواد ۴۰ و ۵۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و در اجرای ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰)، در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۰ آیین‌نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه را تصویب کرد.

بر اساس آنچه در همین آیین نامه آمده است، «توانگری مالی» در واقع توانایی مالی موسسه بیمه برای پوشش ریسک های پذیرفته شده خود است.

نسبت توانگری مالی (Solvency Margin Ratio: SMR) نیز نسبتی است که مقدار توانگری مالی مؤسسه بیمه را اندازه می‌گیرد و از تقسیم مبلغ سرمایه موجود بر مبلغ سرمایه الزامی به دست می‌آید.

توانگری مالی به چه کار می آید؟

بیمه مرکزی اعلام کرده است شرکت هایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگری آنها برابر 100 درصد و بیشتر است، بنابراین چنین شرکت هایی برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گزاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.

اما موضوع به همین جا ختم نشده است، چرا که نهاد ناظر به عموم مردم و بیمه گزاران توصیه کرده به سطح توانگری مالی شرکت های بیمه که توسط بیمه مرکزی تایید و اطلاع رسانی شده به عنوان یکی از معیارهای اصلی انتخاب بیمه گر خود توجه کنند.

در واقع با اعلام سطح توانگری شرکت های بیمه، بیمه گزاران به معیار مناسبی برای ارزیابی شرکت ها دست پیدا می کنند و می توانند با خیال آسوده، طرف قرارداد خود در عملیات بیمه گری را انتخاب کنند.