پیام نوروزی رئیس هیئت مدیره بیمه آسماری

فرا رسیدن نوروز و سال نو که با نسیم فرح بخش خود، غم عزیزان از دست رفته