پیام تبریک مدیر عامل بیمه آسماری به مناسبت روز پزشک

اکنون که به همت پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی در سراسر ایران