امیدوار به بهبودی (به مناسبت روز جهانی بیماری های نادر)

به مناسبت روز جهانی بیماری های نادر امیدوار به بهبودی بیماری های نادر (Rare disease) به هر