خون خود را هدیه کنید

امروز روز جهانی اهدای خون یا روز جهانی تقدیر از اهدا کنندگان خون است. از سال 2004 سازمان